WikiaDe volgende belangrijke artikels moeten dringend op de wiki komen te staan. Als je aan één van de onderstaande artikels bent gebonnen moet je deze afwerken. Als een artikel nog net is afgewerkt schrijf je naast de link: onafgewerkt! en als het artikel af is mag je er een streep door trekken: Khazad-Dûm. Neem onderaan ook een kijkje naar de artikels die herschreven of uitgebreid moeten worden.

Belangrijke artikelsEdit

Uitbreiden of herschrijvenEdit

Artikels die moeten uitgebreid of herschreven worden: